کلاس موجود در این بازی شامل :

Hunterدارای قدرت خاصی برای به دام انداختن دشمنان خود دارند و همچنین با استفاده از حیوانات دست آموز می توانند قدرت نبرد و کارایی خود را بیشتر کنند.

کلاس موجود در این بازی شامل :


Hunterدارای قدرت خاصی برای به دام انداختن دشمنان خود دارند و همچنین با استفاده از حیوانات دست آموز می توانند قدرت نبرد و کارایی خود را بیشتر کنند.


Priestاین نوع که در لغت به معنی کشیش می باشد دارای قدرت شفا و زنده کردن را دارا می باشد. دارای قدرت تلسم کردن دشمنان و یا نجات دادن و زیاد کردن جان دوستانتان را دارا می باشد.


Paladinاین نوع دارای قدرت زیادی در مبارزه و دفاع با دیگران می باشد و در حالت گروهی می توانند سپری برای دیگر افراد گروه باشد.


Rogue
دارای قدرت تخریب بالایی می باشند، همچنین می توانید با تولید زهر به دشمنان خود آسیب برساند. و می تواند قلف هایی در مسیر بازی را باز کند.

Mageدارای قدرت سرما و یخ هستند و می توانند در یک لحظه از یک مکان به مکان دیگری منتقل شود (اینجا غیب بشه اونجا پیدا بشه) و همچنین دارای قدرت کنترل بالایی می باشد.

Warlockصاحب قدرت سایه و دارای قدرت احضار جن/دیو/پری می باشند، قابلیت درست کردن دوا برای رفع مریضی .

نوشته شده در تاریخ شنبه 6 آذر 1389    | توسط: amir mahdipoor    | طبقه بندی: world of warcraft،     نظرات()