بدوبدوبدو!

آموزش هیرو : Anti Mage
این هیرو یک هیروی اگیلیتیه شاخه و پایه برای فرار کردن [تصویر: anti-mage]
و مشخصات این هیرو:
تیم:Sentinel
دمیج:49 - 53
ارمور:3.1
سرعت حرکت:320
اتک رنج: نزدیک زن(100)
سرعت میس:Instant
حوزه ی دید:1800 / 800
لول1 این هیرو یا همون اسکیل1 [تصویر: skill-0.gif] :این لول با هر اتک از هیرو ها 64 تا مانا کم میکنه و با چنج هایی مانند [تصویر: thumb.jpg] [تصویر: items#] [تصویر: thumb.jpg] [تصویر: thumb.jpg] [تصویر: thumb.jpg] و همین طور ایتم [تصویر: thumb.jpg] که دارای orb هستند عمل نمی کند
لول2 یا همون اسکیل2 [تصویر: skill-1.gif] : این لول بیلینک است یعنی با انتخواب این لول و زدن ان روی مکانی هیرو در انجا ظاهر میشود که با گرفتن لول های این اسکیل ک.د دان ان از 12ثانیه به 5ثانیه میرسد
لول3 یا اسکیل3 [تصویر: skill-2.gif] : این لول 40 در صد اکسترا دمیج میده
لول6 یا اسکیل6 [تصویر: skill-3.gif] : این لول به میزان مانایی که کم شده به هیرو و کسانی که خیلی به اون نزدیک هستند به هیرو دمیج میدهد برای استفاده از این لول اول باید مانا این هیرو را با استفاده از لول 1 خودتون ببرید بعد 6 کنید تا دمیج بیشتری بدهد ( در لول 16 برای هر مانا 1.1 دمیج با این لول می دهد)
اما ترتیب گرفتن لول:
1: [تصویر: skill-0.gif]
2: [تصویر: skill-1.gif]
3: [تصویر: skill-0.gif]
4: [تصویر: skill-1.gif]
5: [تصویر: skill-0.gif]
6: [تصویر: skill-3.gif]
7: [تصویر: skill-0.gif]
8: [تصویر: skill-1.gif]
9: [تصویر: skill-1.gif]
10: [تصویر: skill-2.gif]
11: [تصویر: skill-3.gif]
12: [تصویر: skill-2.gif]
13: [تصویر: skill-2.gif]
14: [تصویر: skill-2.gif]
16: [تصویر: skill-3.gif]

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 20 دی 1389    | توسط: amir mahdipoor    | طبقه بندی: dota allstars،     نظرات()